อาชีพนักการตลาดออนไลน์ ดีไหม ?

การทำ อาชีพการตลาดออนไลน์ ในทุกวันนี้สามารถสร้างเป็นอาชีพเพื่อทำรายได้ให้กับตัวเองได้อย่างไม่น่าเชื่อ พร้อมทั้งมีการเรียน การสอนหรือเทคนิคการใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยต่อยอดการทำอาชีพนี้ได้อย่างสมบูรณ์และเป็น Professional

อาชีพนักการตลาดออนไลน์ ที่คุณทำได้

สำหรับการทำ อาชีพนักการตลาดออนไลน์ ที่สามารถให้คุณต่อยอดเป็น อาชีพ หลักได้โดยไม่ต้องทำเพียงแค่การตลาดออนไลน์เพียงอย่างเดียว ซึ่งมีหลายอาชีพที่น่าสนใจการวางแผนการตลาด,การทำโฆษณา,ประชาสัมพันธ์,จัดงานอีเว้นท์, การกระจายสินค้า,การทำวิจัย,การหาสปอนเซอร์ เป็นอีกหนึ่ง career ที่จะทำให้ทุกท่านได้พบกับความมั่นคงในอาชีพการงาน ซึ่งการทำหน้าที่ของ การตลาด จะมีหน้าที่หลักๆ คือ

· การสร้าง Brand Awareness

· การสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

· การวางแผนทางด้านธุรกิจ วางแผนโฆษณา

· เขียนคำโฆษณาที่ใช้กับสินค้าของบริษัท

· การสร้างสื่อที่น่าสนใจ

· การใช้โซเชียลในการสื่อถึงบริษัท

· การอัพเดทข้อมูลของกลุ่มลูกค้า

· การพัฒนากลยุทธ์ทางด้านการตลาด

การทำอาชีพนัการตลาดมีรายได้เป็นอย่างไร

ใครที่กำลังคิดมองหาอาชีพ นักการตลาดออนไลน์ แต่ยังไม่รู้ว่าอาชีพนี้จะมีรายได้เป็นอย่างไร มันคุ้มไหม ซึ่งอัตราเงินเดือนจะเริ่มต้นที่ 12,000-20,000 บาท แต่บางครั้งการที่เป็น High level marketer ก็อาจมีเงินเดือนมากถึง 100,000 บาทกันเลยทีเดียว นี่ยีงไม่รวมการได้รับสวัสดิการอย่างอื่น ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีเงินเดือนค่อนข้างสูงและมีรายได้ไม่น้อยหน้าอาชีพอื่น

อาชีพการตลาดหนักไหม

สำหรับการทำอาชีพนักการตลาดหลายคนอาจสงสัยว่าเราต้องทำงานหนักไหมซึ่งก็ทำงานตามเวลาปกติอยู่ที่ 8 ชั่วโมง แต่จะเป็นการทำงานที่มีการยกเว้นเฉพาะองค์กร เช่น ประเทศญี่ปุ่นจะต้องทำงานวันเสาร์ที่ 1-4 วันต่อเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบริษัท แต่ว่าบางแห่งก็มี Campaign ในการชดเชยวันหยุดให้ หรือบางที่ก็จะรับอาชีพพาร์ทไทม์เข้ามาช่วยให้การทำงานขององค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม

สิ่งที่คาดหวังได้จากอาชีพนักการตลาด

สำหรับการทำอาชีพนักการตลาดที่จะทำให้คุณได้รับความพิเศษที่ต่างจากอาชีพอื่นไม่ว่าจะเป็น การได้รับหน้าที่การงานร่วมงานกับบริษัทใหญ่โต และบางครั้งก็ต้องมีการออกไปพบกับลูกค้าที่นอกบริษัทบ้าง การทำงานก็จะเพิ่มประสบการณ์ในด้านการเจรจา และได้รับแนวความคิดที่แปลกใหม่เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กร เป็นงานที่มีความท้าทายและแสดงถึงความคิดริเริ่มเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกใหม่ให้กับ Customer group เพราะการทำหน้าที่ของการพัฒนาและการสื่อสารเจรจาการค้าขายก็จะเข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าในช่วงเวลานั้น ๆ เป็นอย่างไร

ทักษะของการเป็นนักการตลาดที่สำคัญ

การที่จะประกอบอาชีพเป็นนักการตลาดที่ดีต้องมีทักษะต่าง ๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นการวางตัว การใช้ท่าทาง การใช้ภาษา การเข้าหาลูกค้า การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว การคิดอย่างเป็นระบบ การเขียน การออกแบบ การใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญของการใช้งานมากที่สุด ซึ่งการเป็นนักการตลาดต้องรู้จักการติดตามข่าวสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเข้าใจถึง Customer behavior ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้การบริหารมีความสมบูรณ์แบบที่สุด

ประสบการณ์ที่นายจ้างต้องการ

การเป็นนักการตลาดที่ดีต้องมีประสบการณ์มาบ้างเพื่อที่จะทำให้การตัดสินใจเข้ารับทำงานได้อย่างมั่นใจ เช่น ผ่านประสบการณ์การฝึกงานมาบ้าง ทางที่ดีต้องมีการเริ่มต้นกับองค์กรที่ไม่ซับซ้อนเพื่อที่จะเรียนรู้รอบด้าน สำหรับบริษัทที่จะรับคุณเข้าทำงานได้นั้นก็จะมีการจัดจ้างเกี่ยวกับบริษัทที่มีการขายสินค้า หรือหน่วยงานการกุศล ( Charity Agency )

ปัจจัยของการทำการตลาด

ปัจจัยที่มีความสำคัญของการทำการตลาดจึงทำให้มีอาชีพนักการตลาดเกิดขึ้นมานั้นส่งผลต่อธุรกิจและการค้าขายอย่างมาก ทำให้ปัจจัยของการทำการตลาดมีดังนี้

· ต้องการที่จะเจาะเข้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างลงตัวมากที่สุด เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสของการทำยอดขายให้สูงขึ้นเพื่อการรายได้ให้เป็นนไปอย่างที่น่าพึงพอใจ เพราะการทำยอด การเข้าถึงตรงตามความต้องการมีผลสำเร็จ

· การเข้าถึงได้ทุกที่ การทำการตลาดที่ดีต้องรู้จักการใช้งานผ่าน ระบบออนไลน์ เพื่อเป็นการประหยัดเรื่องเวลาและการใช้งานให้สะดวก สามารถทำงานได้ทุกที่สะดวกทุกช่วงเวลาของการบริหารและการทำการตลาดในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือแบรนด์ใดก็ตาม

· การทำการตลาดออนไลน์ก็จะสามารถเรียกความสนใจของกลุ่มลูกค้าให้เข้ามาเองได้มากกขึ้น ซึ่งจะทำให้การใช้งานและการบริการธุรกิจและต่อยอดใน อาชีพ การงานได้อย่างดี

· สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพในการเข้าถึงลูกค้า การตรวจสอบช่องทางการเข้าถึงได้อย่างดีเพราะว่าการเข้าถึงผ่าน website การบริหารงานมีความสำคัญและทันสมัย ช่วยให้การทำงานมีความคล่องตัวอย่างมาก นักการตลาดที่ดีต้องรู้จักการใช้งานระบบออนไลน์เข้ามาช่วยให้การใช้งานง่ายและรวดเร็ว

สำหรับใครที่มีความต้องการทำการตลาดออนไลน์และควบคู๋กับการต่อยอดเพื่อทำอาชีพนักการตลาดก็ต้องควบคู่กับการใช้เรื่องการใช้โซลเชียลให้ดีเพื่อให้กการทำงานง่ายขึ้นอีกทั้งการใช้งานรวดเร็วสามารถติดตามและการบริหารงานได้ดีมีศักยภาพมากขึ้น ทำให้การทำอาชีพนักการตลาดในทุกวันนี้สามารถทำงานได้ทั้งออนไลน์และ office ได้