กลยุทธ์ digital marketing เทคนิคในการทำการตลาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

กลยุทธ์ digital marketing หรือเทคนิคในการทำการตลาดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันนัก Marketer ทั้งหลายต่างพยายามหารูปแบบที่มีความสมบูรณ์แบบมากที่สุดเพื่อช่วยให้ธุรกิจและบริการสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคได้ถูกต้อง ตรงใจแบบ 100% เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและต่อเนื่องเป็นเวลานาน วันนี้มาเรียนรู้กันว่า กลยุทธ์ digital marketing ประกอบด้วยอะไรบ้าง ไปพร้อมกัน

 

กลยุทธ์ digital marketing หรือเทคนิค Online Marketing  

กลยุทธ์ digital marketing หรือ Online Marketing เป็นเรื่องเดียวกัน โดยเป็นการกล่าวถึงเทคนิคที่สามารถทำการตลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและสื่อดิจิตอลออนไลน์รูปแบบต่างๆให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ผู้ประกอบการต้องการไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านบริการหรือจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆรวมตลอดถึงการนำเสนอองค์กรในการทำกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งหากนักการตลาดยุคใหม่สามารถวางแผนการหรือวางกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดีแล้วจะทำให้ส่งผลต่อธุรกิจในกลุ่มเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่องชัดเจนและยาวนาน

 

อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่าในปัจจุบันนักการตลาดดิจิทัลกลับไม่ให้ความสำคัญในการวางแผนก่อนลงมือทำการตลาดมีเพียงไม่ถึงร้อยละ 30 ที่วางแผนเพื่อทำการตลาดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งกลุ่มนักการตลาดเหล่านี้จะต้องเริ่มต้นทำหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีความวุ่นวายยุ่งยากและเหนื่อยมากกว่ากลุ่มนักการตลาดที่ไม่มีการวางแผน แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการเหนื่อยเพียงครั้งเดียวสามารถสร้างกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องและถูกใจผู้บริโภคอย่างยาวนานสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่องนั่นเอง 

 

4 กลยุทธ์ digital marketing ประกอบด้วยอะไรบ้าง

สำหรับ กลยุทธ์ digital marketing หรือ Digital Marketing Strategy ที่สำคัญประกอบไปด้วย 4 ประการหลักๆ ดังต่อไปนี้

Brand Awareness 

สร้างแบรนด์หรือยี่ห้อให้เป็นที่รู้จัก อาจจะอยู่ในรูปแบบของโลโก้สินค้าหรือบริการที่จำง่ายมีความโดดเด่น รวมตลอดถึงข้อความสั้นๆที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนในสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันการสร้างแคปชั่นดีๆผ่าน Social Media รูปแบบต่างๆ ก็มีส่วนสนับสนุนทำให้แบรนด์สามารถตุ๊กตาผู้บริโภคได้หน้ายิ่งขึ้น 

 

Engagement

ให้กลุ่มลูกค้ามีส่วนร่วมในธุรกิจหรือบริการ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญและเป็นรูปแบบใหม่ในการทำธุรกิจทุกประเภท สอบถามถึงสินค้าและบริการรวมตลอดถึงติดตามสอบถามปัญหาด้านอื่นๆพร้อมกับแสดงความพึงพอใจในบริการของธุรกิจที่เข้าใช้ผ่าน Social Media รูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นแชท line MSN เป็นต้นการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมเหล่านี้จะสร้างความรู้สึกให้ลูกค้าสามารถแสดงความพึงพอใจหรือแนะนำการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการได้ และหากผู้ประกอบการให้ความสำคัญเป็นอันดับ 1 จะส่งผลให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจได้แต่ช่วยผลักดันให้ธุรกิจและบริการมีความก้าวหน้าขึ้นไปอีกด้วย

 

Subscribe 

ให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายติดตามมากขึ้นเรื่อยๆ ทางการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำง่ายและการมีส่วนร่วมของลูกค้าในธุรกิจและบริการจะทำให้ ลูกค้าเดิมติดตามธุรกิจอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วยังสามารถเปิดโอกาสให้ลูกค้าบอกปากต่อปากระหว่างกลุ่มผู้บริโภคด้วยกันเองให้เข้ามาติดตามซึ่งส่งผลเป็นการโฆษณาในทางอ้อม นอกจากนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ช่วยทำให้กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้ามีการติดตามมากขึ้น คือการสร้างคลิปที่เข้าใจง่ายดูดีและมีข้อความกำกับสั้นๆ ผ่าน youtube เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามและเข้าถึงตลอดจนทราบความเคลื่อนไหวของธุรกิจนั้นๆ 

 

Repeat purchase 

สร้างความประทับใจด้วยคุณภาพและบริการ พร้อมทั้งโปรโมชั่นเพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดส่งฟรี ส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่ หรือส่วนลดสำหรับลูกค้าประจำที่ซื้อสินค้าครบจำนวนหรือใช้บริการครบจำนวนครั้งที่กำหนด สิ่งเหล่านี้จะสร้างความประทับใจและทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายกลับมาเข้าใช้บริการซ้ำอีก 

 

ทั้งหมดคือ 4 เทคนิคสำคัญที่นำไปเป็นกลยุทธ์ในการทำการตลาดดิจิทัลโดยมีการวางแผนที่ดีส่งผลดีในระยะยาวสำหรับธุรกิจและบริการนั้นๆ