digital marketing มีอะไรบ้าง สำคัญอย่างไร ทำไมต้องเรียนรู้

digital marketing มีอะไรบ้าง สำหรับคำตอบทั่วไปในหมู่นักธุรกิจซึ่งมีความรู้พื้นฐานด้านการตลาดดิจิทัล มักจะนึกถึง 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือการนำเสนอด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านคลิปวีดีโอ YouTube และอีกประการหนึ่งจะปรากฏอยู่ในรูปของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน search engine อย่าง Google  ซึ่งความจริงแล้ว Digital Marketing มีอีกหลายรูปแบบที่น่าสนใจวันนี้มาเรียนรู้กัน   

digital marketing มีอะไรบ้าง สำคัญอย่างไร    

digital marketing มีอะไรบ้าง และสำคัญอย่างไร สำหรับนักการตลาดในปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะเป็นรูปแบบใหม่ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ผ่านเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต บางคนอาจจะใช้คำว่า Online Marketing ซึ่งก็มีความหมายไม่แตกต่างกันแล้วแต่ผู้ใช้จะนิยมเรียกแบบใด 

สาเหตุที่มีความสำคัญมากในปัจจุบันเพราะเป็นรูปแบบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไร้ขอบเขตสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แบบเจาะจงกลุ่มหรือทั่วไปได้ทั่วโลกผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยอาศัยระบบโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับธุรกิจและบริการต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจำนวนมากจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์หรือสื่อวิทยุแบบดั้งเดิม 

แต่อย่างไรก็ตามในการใช้รูปแบบ Digital Marketing ในลักษณะนี้ต้องอาศัยระยะเวลาในการประเมินผลมากกว่าการตลาดรูปแบบเดิมที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์หรือวิทยุหรือใบปลิวต่างๆ

ประเภทของ Digital Marketing มีอะไรบ้าง

สำหรับประเภทของ digital marketing มีอะไรบ้าง บ้างปัจจุบันสามารถแบ่งออกได้ดังนี้

1. การปรับแต่งเนื้อหาของบทความรวมตลอดถึงเนื้อหาภายในเว็บไซต์หรือเพจของ Facebook ที่มีการทำธุรกิจรูปแบบต่างๆให้ได้รับความนิยมสูงสุดผ่านอันดับในการค้นหาจาก search engine ยอดนิยมยาง Google โดยหากปรากฏว่าสามารถปรับเนื้อหาหรือบทความภายในเว็บไซต์หรือเพจได้เป็นอย่างดีจะส่งผลให้การค้นหาข้อมูลจะปรากฏเว็บไซต์หรือเพจนั้นอยู่ในลำดับต้นๆบนหน้าแรกของผลการค้นหา

2. การซื้อโฆษณาผ่าน search engine เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายและไม่ต้องทำการเน้นเนื้อหาภายในเว็บไซต์เพื่อการแข่งขันให้ติดอันดับต้นๆของผลการค้นหาจาก Google ซึ่งการซื้อโครงงานดังกล่าวจะมีการกำหนดอัตราค่าโฆษณาตามจำนวนกลุ่มของผู้บริโภคที่ต้องการสื่อสารถึง

3. การโฆษณาผ่านสื่อ Social Media Marketing ซึ่งปัจจุบัน Social Media ที่รับความนิยมมากที่สุดได้แก่ Facebook Twitter Blog และ Instagram ซื้อเหล่านี้จะมีพื้นที่ในการให้ซื้อโฆษณาโดยสามารถกำหนด พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาในโฆษณาและอัตราค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ทำให้เกิดความสะดวกกับผู้ผลิตสินค้าหรือบริการในระดับ SME มากขึ้นเพราะมีความวุ่นวายน้อย ผู้บริโภคที่ได้พบข่าวสารสามารถติดต่อตรงกับเจ้าของธุรกิจได้ทันที

4. การโต้ตอบระหว่างกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคและเจ้าของธุรกิจผ่านอีเมล แชทไลน์ หรือ SMS เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการทำการตลาดประเภท Online Marketing ที่สามารถสื่อสารโต้ตอบกลับผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีสะดวกและรวดเร็ว

ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นประเภทของการตลาดดิจิตอลในปัจจุบันที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง ถือว่าเป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ได้ผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการทำธุรกิจบอลโลกอินเทอร์เน็ต

การทำธุรกิจอย่างไร้ขอบเขตผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เมื่อโลกปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเกือบทั้งหมดพร้อมกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ New Normal ส่งผลให้การทำธุรกิจประเภทต่างๆต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกัน ดังนั้นการตลาดดิจิตอลจึงมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์แบบ 100%